Player’s Delight – Ken Yokoyama –

2015

Client: SPACE SHOWER TV

Producer : Atsuo Takano (SPACE SHOWER NETWORKS INC.)

Director : UGICHIN

Camera : Yoshikuni Kudou , Shinji Yuki

Lighting : Manabu Oharazawa

Design : Masahito Hanzawa (POWER GRAPHIXX Inc.)

Motion Graphics : Yoshiyuki Komatsu (POWER GRAPHIXX Inc.)

 

©SPACE SHOWER NETWORKS INC.